Scandinavian Leather Men Oslo

Varsel om Generalforsamling i SLM Oslo

Oslo 13.02.18

Det varsles herved om at Generalforsamling for SLM Oslo gjennomføres Lørdag 24. Mars 2018 kl 21:00.
Vedtektene bestemmer at generalforsamling skal avholdes innen utgangen av Februar måned, men grunnet sykdom og forsinkelse med arbeidet med årsregnskap for 2017 ser vi oss nødt til å utsette generalforsamlingen med en måned. Vi beklager dette.
Vi ber om at saker til generalforsamlingen er oss i hende senest innen 7 – syv dager, dvs senest 20. Februar.
Innkalling til generalforsamling utsendes i uke 8.
Valgkomiteen har startet sitt arbeid, men vi oppfordrer alle som ønsker å stille seg til disposisjon for styret eller arbeidsgrupper om å melde seg til valg@slmoslo.no.

For Styret i SLM Oslo
Marius Hofseth
Formann
Du mottar denne eposten på grunn av at du var oppført som medlem i SLM Oslos register den 31.12.2017. Ved spørsmål angående ditt medlemskap kontakt medlem@slmoslo.no.
MailPoet