Arbeidet på klubben starter på mandag!

Etter mye ventning vil arbeidet på klubben starte på mandag 10. juli. Så etter nedrigging etter pride har styret og noen engasjerte frivillige virkelig stått på for å tømme klubben. Nå er det klart for å starte arbeidet.

Det som skal gjøres er:

  • Toalettene skal rives og bygges på nytt
  • Gulvet fra og med tappa skal rives (inkluderer alt inne på «videorommet»)
  • Trappa skal erstattes med ny trapp
  • Heis skal monteres i trappa
  • Ventilasjonsanlegg skal settes inn
  • Inngangspartiet skal bygges opp
  • Fasaden skal endres tilbake til orginalen

Dette arbeidet vil på gå i en del uker fremover og vi håper vi kan åpne i oktober.

I denne prosessen har vi også inngått en ny leieavtale på 10 år. Styret er fornøyd med vilkårene for fornyelse av avtalen.