Scandinavian Leather Men Oslo

Innkalling til Generalforsamling i SLM Oslo

Oslo 23.02.18

Det innkalles herved til Generalforsamling for SLM Oslo Lørdag 24. Mars 2018 kl 21:00.
Vedtektene bestemmer at generalforsamling skal avholdes innen utgangen av Februar måned, men grunnet sykdom og forsinkelse med arbeidet med årsregnskap for 2017 ser vi oss nødt til å utsette generalforsamlingen med en måned. Vi beklager dette.
For Styret i SLM Oslo
Marius Hofseth
Formann
Du mottar denne eposten på grunn av at du var oppført som medlem i SLM Oslos register den 31.12.2017. Ved spørsmål angående ditt medlemskap kontakt medlem@slmoslo.no.