SLM Oslo holder stengt

Mange har sikkert sett at SLM står i en utfordring med klubblokalene, noe Avisa Oslo skrev om for et par uker siden. Dette er en sak fra 2008 der lokalet ikke fikk endelig godkjenning fra kommunen som serveringssted/nattklubb da SLM flyttet inn.

Nåværende styre i SLM ble gjort oppmerksomme på den manglende godkjenningen først da Oslo kommune truet med å stemge klubben dersom en formell søknad ikke ble sendt innen en gitt frist.

SLM har i flere måneder vært i løpende dialog med nåværende huseier om å få godkjenning av lokalene i orden.

Vi forventer ikke at det vil komme krav om endringer i lokalene før vi kan åpne igjen, men regner med å kunne få lokalene godkjent uten endringer når riktig dokumentasjon foreligger.

Dette er en ren formalsak som krever detaljert dokumentasjon, noe som har vist seg tidkrevende å utarbeide.

SLM fortsetter dialogen med huseier og kommunen for å få godkjenningen på plass raskest mulig, men siste lovlige åpningsdag før godkjenning foreligger er nå 15.9.

I klartekst betyr dette at SLM må stenge klubben fra 15.9. og fram til Oslo kommune godkjenner lokalene slik de står.

I mellomtiden jobber styret med ulike løsninger for å kunne åpne igjen snarest mulig. Vi vil komme med mer informasjon så snart det skjer noe i saken.

– Styret