Avlyst – Klubbkveld med markering av verdens AIDS-dag