Regler for medlemskap

Ved å inngå medlemskap i klubben SLM Oslo godtar du følgende:

 1. Du er en mann1 og er over 18 år.
 2. Du støtter opp om klubbens formål i § 1 i vedtektene.
 3. Du kjenner og følger de gjeldende husreglene.
 4. Brudd på vedtektene eller husregelene vil kunne medføre permanent utestengelse.
 5. Du informerer en frivillig dersom du finner eller opplever brudd på vedtektene eller husreglene.
 6. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til en annen person.
 7. Medlemskapet må dokumenteres ved besøk på klubben eller et arrangement i regi av klubben.
 8. Medlemskapet opphører ved at man melder seg ut skriftlig. Personinformasjon slettes når utmeldelsen er ferdig behandlet.
 9. Om kontingenten ikke betales innen frist suspenderes rettighetene som følger av medlemskapet inntil kontingenten er betalt.
 10. Ved utestengelse av SLM Oslo vil ikke resterende tid på medlemskapet kompenseres.
 11. Medlemskort utleveres kun på klubben.
 12. Tap av medlemskort medfører et gebyr på 30 kroner.

Vedtatt av styret 05.04.2018

1   Selvdefinerende mann jf. § 2.1 i vedtektene.