Mr. Leather Norway

Første gang Mr. Leather Norway ble kåret var i 1995, og det har ikke blitt arrangert siden 2012. Nå starter vi opp konkuransen igjen.  Selve kåringen vil finne sted under Oslo Pride og SLM sin hovedfesten Haraball 21. juni (se info om festen her)

I tillegg til tittelen Mr. Leather Norway 2019 så vil det være et reisestipend på 15 000 kr for å dra til Chicago til International Mister Leather konkurransen.

Kandidatene for 2019

Vi har fått fem flott kandidater til årets kåring. Les mer om de her: https://mrleather.no/kandidater/

Er du interessert i å delta?

Da må du vente til 2020. Fristen for 2019 er løpt ut.


Tidligere vinnere

ÅrNavn
1995Morten
1996Dag Audun
1997Stein
1998Karl-Gunnar
1999Peter
Ingen kåring i 2000
2001Irving
2002Øivind
2003Jørgen
2004Bjørn Are
2005Simen
2006Ole
2007Kai
2008Dalius
2009Walter
2010Ivar
2011Andres
2012Gustaw
 
2019En av disse
2020Deg?

Regelverket

SLM Oslos vedtekter sier noe om hvordan Mr Leather Norway skal kåres. Her har vi gjengitt den delen av vedtektene.

§ 10 Mr Leather Norway
10.1 Styret kan beslutte å avholde kåring av Mr Leather Norway. Kåring kan ikke skje oftere enn en gang i året. Mr Leather Norway har rett til å delta ved Mr Leather Europe eller andre internasjonale kåringer og bruke tittelen i denne sammenhengen. Styret beslutter om klubben støtter deltagelsen ved Mr Leather Europe eller andre internasjonale kåringer økonomisk.

10.2 Medlemmer som ønsker å stille som kandidat til Mr Leather Norway skal melde dette til styret innen utgangen av mars hvert år. Kandidater til Mr Leather Norway må være medlem av SLM Oslo når de melder sitt kandidatur og om de blir kåret, gjennom hele året de bærer tittelen.

10.3 Om det er flere kandidater til Mr Leather Norway avgjør styret på hvilken måte Mr Leather Norway skal kåres. Ved minst tre kandidater skal det avholdes konkurranse. Den som velges til Mr Leather Norway skal på en positiv måte representere klubben og fetisj/BDSM-miljøet i Norge.

10.4 Den kårede Mr Leather Norway bærer tittelen ett år fra kåringen, eller inntil ny kåring finner sted. Senere kan personen bruke tittelen med tilføyelse av årstallet kåringen fant sted.

10.5 Hvis Mr Leather Norway i løpet av perioden eller senere oppfører seg på en måte som er egnet til å rette et negativt søkelys mot klubben eller fetisj/BDSM-miljøet i Norge eller på annen måte skader klubben kan styret ved enstemmighet på lovlig innkalt styremøte frata personen retten til å bruke tittelen.

 
Vi må påpeke at settningen «Mr Leather Norway har rett til å delta ved Mr Leather Europe eller andre internasjonale kåringer og bruke tittelen i denne sammenhengen.» har elementer som ligger utenfor SLM Oslos kontroll. For å delta i Mr Leather Europe må klubben være medlem i ECMC, noe vi ikke er.