Mr. Leather Norway


Mr. Leather Norway 2022

Pride er her, og tradisjon tro skal Mr. Leather Norway kåres. Det ble til slutt ikke nok kandidater til å holde en konkurranse, og styret tok en beslutning om å tildele tittelen til en godt kvalifisert kandidat.

Du finner presentasjonen av Mr. Leather Norway 2022, Georg Luschgy, her.

Overrekkingen skjer på Haraball den 24. juni.


Mr. Leather Norway 2021 Ambjörn Söderberg

Mr. Leather Norway 2021

Ambjörn Söderberg er Mr. Leather Norway 2021. Han har de siste årene vært en synlig skikkelse i miljøet og bidratt til å vise at fetisjisme ikke bare hører hjemme i mørke kjellere. Selv om året har vært begrenset på grunn av nedstengninger så har Ambjörn vært en synlig Mister, både som dommer i andre Mister-konkurranser og som DJ K-PAXian.


Tidligere vinnere

ÅrNavn
1995Morten
1996Dag Audun
1997Stein
1998Karl-Gunnar
1999Peter
Ingen kåring i 2000
2001Irving
2002Øivind
2003Jørgen
2004Bjørn Are
2005Simen
2006Ole
2007Kai
2008Dalius
2009Walter
2010Ivar
2011Andres
2012Gustaw
Ingen kåringer i 2013 – 2018
2019Per Helge
2020Avlyst grunnet Corona
2021Ambjörn
2022Georg
2025Deg?

Regelverket

SLM Oslos vedtekter sier noe om hvordan Mr Leather Norway skal kåres. Her har vi gjengitt den delen av vedtektene.

§ 10 Mr Leather Norway
10.1 Styret kan beslutte å avholde kåring av Mr Leather Norway. Kåring kan ikke skje oftere enn en gang i året. Mr Leather Norway har rett til å delta iinternasjonale kåringer og bruke tittelen i denne sammenhengen. Styret beslutter om klubben støtter deltagelsen ved Mr Leather Europe eller andre internasjonale kåringer økonomisk.

10.2 Medlemmer som ønsker å stille som kandidat til Mr Leather Norway skal melde dette til styret innen utgangen av mars hvert år. Kandidater til Mr Leather Norway må være medlem av SLM Oslo når de melder sitt kandidatur og om de blir kåret, gjennom hele året de bærer tittelen.

10.3 Om det er flere kandidater til Mr Leather Norway avgjør styret på hvilken måte Mr Leather Norway skal kåres. Ved minst tre kandidater skal det avholdes konkurranse. Den som velges til Mr Leather Norway skal på en positiv måte representere klubben og fetisj/BDSM-miljøet i Norge.

10.4 Den kårede Mr Leather Norway bærer tittelen ett år fra kåringen, eller inntil ny kåring finner sted. Senere kan personen bruke tittelen med tilføyelse av årstallet kåringen fant sted.

10.5 Hvis Mr Leather Norway i løpet av perioden eller senere oppfører seg på en måte som er egnet til å rette et negativt søkelys mot klubben eller fetisj/BDSM-miljøet i Norge eller på annen måte skader klubben kan styret ved enstemmighet på lovlig innkalt styremøte frata personen retten til å bruke tittelen.