Husregler

Hos SLM Oslo har vi noen enkle ordensregler. Brudd på disse kan føre til utkastelse, og i verste fall utestengelse fra klubben.

  • Ikke bruk av narkotika på klubben vår
  • Ikke ta bilder, med mindre tillatelse er innhentet fra et styremedlem
  • Respekter andres intimsone
  • Ta et nei for et nei!
  • Ikke klå på noen med mindre du har fått tillatelse fra vedkommende selv, eller vedkommendes Master.
  • Vi oppfordrer på det sterkeste til sikker sex! Bruk kondom, de er gratis!
  • Respekter kleskoden, og dropp parfyme.

Og for øvrig; «Vær grei, eller vær hjemme!»

Now, og find a dick to play with, don’t be one!