Husregler

Hos SLM Oslo har vi noen enkle ordensregler. Brudd på disse kan føre til utkastelse, og i verste fall utestengelse fra klubben. Utestengelse medfører at du blir ført opp på en liste over uønskede gjester i våre lokaler, og utestengelsen blir også kommunisert våre samarbeidsklubber.

  • Vi har nulltoleranse for ulovlige rusmidler
  • Telefonen hører hjemme i garderoben
  • All fotografering på arrangement er forbudt
  • Respekter andres intimsone, nei betyr nei.
  • Å betale eller ta betalt for sex er ikke tillatt
  • Ikke klå på noen med mindre du har fått tillatelse fra vedkommende selv, eller vedkommendes Master.
  • Ta ansvar for egen helse, kondomer er gratis!
  • Respekter kleskoden, og dropp parfyme.

Vi har alle ansvar for et godt miljø på klubben vår. «Vær grei, eller vær hjemme!»

Vedtatt av styret i styremøtet den 07.08.2019