Påmelding

Styret vedtok den 30. august 2018 at vi ikke skal kreve påmelding til klubbens fester. Siden det ikke lenger er et krav i forbindelse med skjenkebevillingen, ser vi heller ikke noen grunn til å ha dette ekstra byråkratiet.

Men husk! Du må fortsatt følge dresskoden og klubbens regler.