Personvernerklæring

Sist oppdatert: 25.03.2024

Vi i SLM Oslo verdsetter ditt personvern og er forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler og beskytter personopplysninger i forbindelse med våre tjenester som bruker Gmail for e-post, ProISP for websider og MailPoet for nyhetsbrev. Vi følger gjeldende personvernlover og -forskrifter for å sikre at dine personopplysninger behandles på en sikker og pålitelig måte.

1. Samling av personopplysninger

Vi samler inn følgende typer personopplysninger når du bruker våre tjenester:

1.1. E-postkommunikasjon går via Gmail: Vi kan samle inn din e-postadresse, navn og annen informasjon du frivillig gir oss når du sender oss en e-post eller kommuniserer med oss via epost.

1.2. Webhosting levert av ProISP: Når du besøker våre websider, kan vi samle inn informasjon om din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, nettstedets besøkshistorikk og annen generell informasjon om din interaksjon med våre websider. Denne informasjonen vil være tilgjengelig for vår leverandør ProISP

1.3. Nyhetsbrev via MailPoet: Hvis du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev, vil vi samle inn din e-postadresse og navn for å sende deg relevante nyhetsbrev og oppdateringer. Administrasjon og utsendelser gjøres av MailPoet.

1.4. Billettbestilling via Checkin: Hvis du velger å forhåndskjøpe billetter til noen av våre større fester vil vår leverandør av behandle og og samle nødvendig informasjon om deg. Dette er en selvstendig tjeneste og er vil kun samle data dersom du ønsker å benytte deg av den.

1.5. Sider på denne nettsiden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

2. Bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

2.1. For å behandle dine forespørsler: Vi bruker dine personopplysninger til å kommunisere med deg via e-post og behandle dine henvendelser.

2.2. For å behandle medlemskapssøknader: Vi bruker informasjonen du sender i din medlemsøknad til å vurdere om medlemskap skal innvilges. Dersom den innvilges vil dataen kunne bli lagret til du melder deg ut eller ber om at dataen blir slettet. Hvis medlemskapet ikke innvilges slettes den når avslaget sendes. For ytterligere informasjon om behandling av persondata for medlemmer utover søknadsprosessen, se: https://medlem.slmoslo.no/personvern

2.3. For markedsføring: Hvis du har abonnert på vårt nyhetsbrev, kan vi sende deg markedsføringsmateriale og informasjon om våre produkter, tilbud og arrangementer som vi mener kan være av interesse for deg. Du kan når som helst velge å avslutte abonnementet.

3. Deling av personopplysninger

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å levere våre tjenester eller i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

4. Informasjonskapsler og sporingsteknologier

Vi unngår informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier til de som er absolutt nødvendig. Du kan konfigurere nettleseren din til å avvise informasjonskapsler eller gi deg beskjed når de sendes. Vær oppmerksom på at visse funksjoner på våre websider kanskje ikke fungerer optimalt hvis informasjonskapsler er deaktivert.

5. Databeskyttelse og sikkerhet

Vi tar databeskyttelse og sikkerhet på alvor. Vi bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, tap eller ødeleggelse. Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til frivillige som trenger tilgangen for å utføre sine oppgaver, og vi oppbevarer dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller tillates etter lov.

6. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert retten til å be om innsyn, retting, sletting og begrensning av behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og til å kreve dataportabilitet. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i våre tjenester eller gjeldende personvernlover. Vi vil publisere oppdaterte versjoner på våre websider og oppdatere «Sist oppdatert»-datoen øverst i erklæringen.

8. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående vår personvernerklæring eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på følgende måte:

SLM Oslo
Adresse: Rådhusgata 28, NO-0151 Oslo
E-post: post@slmoslo.no

Vi vil svare på dine henvendelser så snart som mulig.

Ved å bruke våre tjenester og gi oss dine personopplysninger, samtykker du i vår innsamling, bruk, behandling og beskyttelse av dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Referanser:

  • Gmail Personvernpolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=no
  • ProISP Databehandleravtale: https://www.proisp.no/om-oss/databehandleravtale/
  • MailPoet Personvernpolicy: https://automattic.com/privacy/
  • Checkin Personvernserklæring: https://www.checkin.no/personvernerklaering

Revisjoner av dokumentet:

25.03.2024: Klargjort hvor lenge informasjon i en søknad om medlemskap lagres
17.07.2023: Oppdatert for å følge krav til personvernerklæring