SLM Oslo holder stengt

Saken med å få lokalene godkjent fortsetter. Kravet fra kommunen er at lokalene skal være rullestoltilpasset. Det vil i praksis si en endring i inngangspartiet, ombygging av toalettene og ny trapp med plattformheis ned til kjelleren.

Huseier er jobber for at den nye planen skal godkjennes og utbedringene kan starte raskt. I mellomtiden ser Styret på hvilket mulighetsrom klubben har.

Vi har startet planleggingen for Pride, og målet er en heidundrende uke, med de arrangementene som vi kjenner godt fra tidligere år og kanskje noe ekstra.

Vi planlegger en Mr. Leather Norway 2023 kåring, søknadskjemaet vil bli lagt ut etter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil bli holdt i slutten av mars. Vi jobber med å finne egnet sted.

SLM Oslos styre er takknemlige for støtten klubben har mottatt fra medlemmene og andre interesserte, og ser frem til å kunne åpne dørene igjen.

– Styret (25.02.2023)