Blog

Varsel om Generalforsamling i SLM Oslo

Det varsles herved om at Generalforsamling for SLM Oslo gjennomføres Lørdag 24. Mars 2018 kl 21:00.

Vedtektene bestemmer at generalforsamling skal avholdes innen utgangen av Februar måned, men grunnet sykdom og forsinkelse med arbeidet med årsregnskap for 2017 ser vi oss nødt til å utsette generalforsamlingen med en måned. Vi beklager dette.

Vi ber om at saker til generalforsamlingen er oss i hende senest innen 7 – syv dager, dvs senest 20. Februar.

Innkalling til generalforsamling utsendes i uke 8.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid, men vi oppfordrer alle som ønsker å stille seg til disposisjon for styret eller arbeidsgrupper om å melde seg til valg@slmoslo.no.

For Styret i SLM Oslo
Marius Hofseth
Formann