Hedrer Peder!

Hedrer Peder!

Presidenten med klubbens nyeste Æresmedlem

Etter over 15 år som frivillig og styremedlem i SLM, ble Peder hedret av generalforsamlingen 24. mars med utmerkelsen Æresmedlem av SLM.

«Hans innsats har vært uvurdelig, og SLM hadde ikke vært det samme uten Peders utrettelige arbeid» forteller Marius.

Nå overlater Peder styreplassen i SLM til nye krefter. Også Per Kristian og Georg takket av for seg i styret, mens Marius går inn i sitt andre år som President av SLM Oslo.
«Jeg vil takke det gamle styret for innsatsen, og så er jeg glad for å ha fått et nytt styret som allerede viser stort engasjement for SLM.    Jeg ser frem til å jobbe sammen med styret og frivillige og bringe SLM til nye høyder» sier Marius.

Av viktige oppgaver for styret fremover blir å få avklaring rundt lokaler.  Leiekontrakten går ut ved nyttår og gårdeier har kommet med et tilbud om forlengelse.
«Men det er ikke gitt at vi blir der vi er i dag» forklarer Marius. «Vi vurderer  alternativer og er i dialog med flere gårdeiere. Dette handler om hva vi har råd til, beliggenhet og lokaler som passer vår «virksomhet» sier Marius med et lurt smil.

For øvrig vedtok generalforsamlingen heving av kontingenten for året 2018 med en hundrelapp til kr 600. –«Kontingenten er en av våre viktigste inntektskilder, og den har stått stille i flere år mens vi har økte kostnader.  Sammenligner vi oss med tilsvarende foreninger er kontingenten fortsatt lav» utdyper Marius.

Over påske vil kontingenten for 2018 bli innkrevet.
Generalforsamlingen vedtok også heving av kontingent for året 2019 med ytterligere en hundrelapp.