Oppgradering, husleie og kontingent 2019

Oppgradering, husleie og kontingent 2019

Det er en opplagt og smilende Marius som stiller opp til en liten samtale om ståa i SLM Oslo.  Marius har vært med i styret i mange år hvorav snart to år som leder. Den siste tiden har det vært en hektisk periode med diverse utfordringer, men nå peker pilene oppover.

 

Fra nedover til oppover

Marius blir alvorlig og forteller:

– «Det er ikke til å stikke under en stol at vi for en tid tilbake hadde synkende oppslutning og en økonomi som gikk i sakte utforbakke.  Dessuten skulle husleiekontrakten fornyes, eller vi måtte finne oss nye lokaler».

I dag er ståa anderledes:

– «Vi har fått ny kontrakt med gårdeier, det er samlet økt oppslutning om festene og flere frivillige bidrar.  I tillegg så får vi nye medlemmer hver eneste måned. Regnskapet for 2018 er selvsagt ikke klart, men styret har fortløpende kontroll på tallene og det ser meget bra ut. Overskuddet blir større enn i 2017.  Alle piler peker oppover» sier Marius med et solid smil.

Dessverre peker også pilen opp for husleien i forbindelse med den nye husleiekontrakten. Leien øker med ca 50% fra 1. januar. Marius utdyper:

Leien vi har hatt de siste 10 årene måtte naturlig nok justeres, og det er markedsleie som rår. Etter en lengre prosess og samlet vurdering av andre alternativer, beliggenhet, behov, klubbens økonomi og forhandlinger med gårdeier, valget styret i sommer å gå inn på ny leiekontrakt i Nedre Slottsgate. Trøsten får være at det første tilbudet fra gårdeier var adskillig høyere enn det vi landet på».

Nye husleiekontrakten gjelder fra 1. januar 2019 og er for 5 år med opsjon på ytterligere 5 år. Marius fortsetter:

Det er helt avgjørende for klubbens videre eksistens at vi har god kontroll på økonomien. Vi får fra nyttår høyere husleie enn i dag, samt vi er nødt til å legge oss opp en større buffer for å være mer robuste. En større buffer gjør oss også sterkere ved neste korsvei når husleiekontrakten går ut og vi må eventuelt foreta investeringer i nye lokaler» forteller en engasjert Marius.

Oppgradering av lokalene

Det er ikke bare økt oppslutning og ny husleiekontrakt som har preget året. Videre har blant annet SLM nå fått permanent skjenkebevilling, noe som betyr at det ikke lenger er behov for påmelding til festene.

Permanent skjenkebevilling er jeg svært glad for at vi har fått til. Nå kan vi i teorien arrangere så mange fester vi vil.  Administrativt forenkler det også hverdagen, vi har fått avtale med Ringnes som leverer varer til en bedre pris, samt jeg tror kanskje terskelen for enkelte til å besøke klubben er litt lavere nå som det ikke er påmelding» forteller Marius.

Marius opplyser at styret har laget en plan og budsjett for oppgradering av lokalene i Nedre Slottsgate:

«I tillegg til å sette av til en større buffer, er vi nødt til å fornye oss og ta noen nødvendige grep. Det har vi nå økonomi til. Noe er allerede utført, og ut over vinteren vil medlemmene blant annet se det kommer nye slynger og en del annet nytt «leketøy». Det elektriske anlegget ble utbedret nå i oktober, samt vi vil sørge for å bedre luftkvaliteten i lokalene.  Det kan bli vel hett av og til, særlig om sommeren» sier Marius med et lurt glimt.

Kontingent 2019

I begynnelsen av november sendes innkreving av kontingent for 2019 ut til medlemmene. Marius får et alvorlig mine over seg når temaet tas opp:

Jeg håper inderlig alle forstår hvor betydningsfull kontingenten er for SLM. Den er en av våre viktigste inntektskilder og grunnstammen i økonomien vår. Årsmøte i mars besluttet å øke kontingenten med en 100-lapp fra kalenderåret 2018 til 2019. Det betyr under 2 kroner i uka i økt kontingent for den enkelte medlem» forteller Marius pedagogisk før han fortsetter:  

– «Jeg tør påstå det er en liten kostnad for den enkelte, men det utgjør i samlet sum et godt bidrag for klubben og med på å sikre videre eksistens. Sammenligner man kontingenten til SLM Oslo med for eksempel tilsvarende medlemskap i Oslo BDSM, har vi over 40% lavere kontingent. Selv om økonomien nå er bedret, grunnet flere fester og større oppslutning, er kontingenten vår sikkerhet i bunn, samt viktig for soliditeten til klubben » opplyser Marius.

Innkreving av kontingenten kr 700 for kalenderåret 2019 sendes i egen mail i begynnelsen av november.

Avslutningsvis skyter Marius inn:

– «Jeg vil benytte anledningen til å takke styret og alle frivillige for en fantastisk innsats. Vi er 100% drevet av frivillighet, og uten alle som stiller opp hadde vi ikke vært der vi er i dag. Jeg føler virkelig vi er inne i en god periode, og sammen med alle frivillige og styret skal vi jobbe for at SLM fortsatt skal skape de beste kinky festene i byen!»