Forslag til generalforsamling

Forslag til generalforsamling

I henhold til SLM sine vedtekter skal saker og forslag til generalforsamlingen være styret i hende innen
1. desember.  Så er du medlem og har betalt kontingenten kan du sende inn forslag til sekretaer@slmoslo.no innen 1. desember.

Generalforsamlingen vil bli avholdt lørdag 9. mars kl 2100 (flyttet fra tidligere oppsatt 23. februar).  Innkalling vil bli sendt i egen mail til medlemmene senest 1 måned før generalforsamlingen avholdes.