Hva går tipsen til?

Hva går tipsen til?


Når du betaler i baren er det mulig å gi litt ekstra. Tipsen blir samlet opp og øremerkes til de frivillige. 

Det er planlagt 4 fester/samlinger i løpet av året, hvor julebordet er selve høydepunktet.

Fornøyde og motiverte frivillige er avgjørende for at SLM skal bestå, så husk på det neste gang du betaler i baren!