Fornyet tillit

Fornyet tillit

Det var en smilende Marius som takket generalforsamlingen lørdag 9. mars for tilliten etter enstemmig gjenvalg som president av SLM Oslo.

Generalforsamlingen kunne konstatere at oppsummering av året 2018 viser god fremgang for SLM Oslo når det gjelder antall medlemmer, økt oppslutning på festene, samt flere frivillige som bidrar. Ekstra gledelig er det at økonomien har fått seg en nødvendig oppsving. SLM Oslo har nå råd til husleieøkningen som kom 1. januar i år, samt i tillegg oppgradere lokalene og styrke egenkapitalen.

Solid laginnsats
Marius tar fatt på sitt 3. år som president av SLM Oslo. Hele det sittende styret med arbeidsutvalg tok gjenvalg, samt ytterligere to nye styremedlemmer ble valgt: Heming og Tore.

Marius forteller: – På alle områder går SLM bedre enn på lenge, og det er gøy å være leder for SLM Oslo når vi har slik medgang. 2018 har vært et krevende og hektisk år med ca 60 fester, avklaring ny husleiekontrakt eller om vi skulle flytte, øke inntektene, samt rekruttere flere frivillige. Jeg må bare berømme hele styret og alle frivillige som har gjort en kjempeinnsats og stått på sent og tidlig. Dette har vært en solid laginnsats sier Marius entusiastisk

I tillegg til noen mindre endringer i vedtektene til SLM Oslo, besluttet generalforsamlingen å ikke øke kontingenten for året 2020. Videre ble revisor Halvor takket for sin innsats over mange år, samt Sigve ble valgt som ny revisor. Leder av valgkomiteen ble også gjenvalgt enstemmig.

Utvikle videre
Avslutningsvis forteller Marius: – I 2019 skal vi ta et steg videre, og jeg er svært fornøyd med å ha fått Heming og Tore med på laget. Nå skal vi fokusere på å skape uforglemmelige fester, ta godt vare på de frivillige og utvikle SLM Oslo ytterligere.

Det mangler ikke på planer og ideer! Gled deg!