Digital Generalforsamling torsdag 25. juni

Digital Generalforsamling torsdag 25. juni

Pga koronaviruset blir årets generalforsamling avholdt digitalt via Zoom. Videokonferansen åpner kl 19:30 og vi starter selve møte kl 20:00

I tillegg til den vanlige oppsatte agendaen vil Marius redegjøre for klubbens situasjon i forbindelse med koronastengingen.

Det er kun for medlemmer som har betalt medlemskap for 2019 og/eller 2020 som har anledning til å melde seg på via en lenke sendt på epost.

Dersom du ikke har mottatt post med påmeldingslenke, kontakt medlemsansvarlig på medlem@slmoslo.no for å oppdatere epostadresse og motta påmeldingslenke. Husk å oppgi medlemsnummer.

OBS: Husk at du innen 24. juni må melde deg på selve årsmøte (se lenke i mottatt mail). Når du har meldt deg på vil du motta en mail med bekreftet påmelding og lenke til møte (husk å installer Zoom hvis du ikke har det).