SLM Oslo, ny medlem av HIV Norge

SLM Oslo, ny medlem av HIV Norge

De siste årene har SLM markert 1. Desember og donert tips og overskudd til HivNorge. Det får vi ikke gjort i år, derfor er det en glede at et enstemmig styre støttet forslaget om at SLM Oslo skal melde seg inn som medlem av HivNorge.  

Om du vil bli medlem av HivNorge som privat person gå til nettsiden til de og registrer deg: her

Få miljøer ble så hardt rammet av aids-krisa på 1980-tallet som lærmiljøet, både i Norge, og internasjonalt. Den nye trusselen ble første gang nevnt i SLMs daværende medlemsblad SLM Nytt i 1981.

Noen år senere var SLM en blant flere økonomiske bidragsytere da den aller første publikasjonen om aids på norsk kom ut i 1985. Pga stort mannefall i klubben, og frykt for hva smittevernsmyndighetene kunne finne på ble klubben formelt oppløst, og medlemsregisteret brent i 1986. Heldigvis avtok frykten for alvorlige inngrep fra myndighetene, og klubben var tilbake på bena igjen på mindre enn to år. På 1990-tallet støttet klubben Virusgruppa og flere medlemmer engasjerte seg aktivt i kampen mot hiv-viruset. 

I mange år har klubben stilt lokaler til rådighet for Helseutvalgets lavterskel testtilbud. Antall kondomer som klubben har delt ut over årene er ikke få. Klubben støtter HivNorges arbeid for bedre hivforebygging ved å tilbakeføre PrEP til blå resept og utvidelse til flere brukergrupper.

Kampen mot hiv-viruset er ikke over, og den kampen vil SLM Oslo fortsatt bidra til.