Kontigent og generalforsamling

Kontigent og generalforsamling

Kontigent og generalforsamling
Bilde av SLM medlemmer tatt av Line Loholt etter Pride opptak for Helseutvalget i sommeren 2020

Kjære medlemmer, her er en vennlig påminnelse på kommende kontingent i januar og generalforsamling i mars.

Om du har en sak du ønsker at skal bli tatt opp på generalforsamlingen den 11.mars 2021, må den meldes inn til sekretaer@slmoslo.no før den 03.februar (forsinket frist pga pandemien).

Om kort tid vil vi også sende ut betalingsinformasjon for medlemskontingent for 2021. Kontingenten er uforandret fra i 2019 og ble vedtatt på generalforsamlingen i fjor. Dette siste året har klubben dessverre hatt lite aktivitet og inntekter, men de faste utgiftene har jo likevel løpt. Takket være statlig støtte til frivillige organisasjoner og gaver fra våre medlemmer har vi likevel klart oss så langt.

Vi har unngått å miste lokalet vårt og også kunne gjennomført planlagt vedlikehold. Samtidig vet vi at det kommende året kanskje blir enda vanskeligere enn det forrige.

Selv om vaksinering har startet, vil det ennå ta en god stund før vi kan åpne igjen til vanlig drift. Naturen til en fetishklubb er sånn at vi ikke forsvarlig kan ha fester mens det er restriksjoner på nærhet mellom mennesker.

Det er enn så lenge ikke varslet nye runder med støtte til frivillige organisasjoner, og vi må derfor budsjettere deretter. Kontingenten har alltid vært en viktig inntektskilde for klubben, og er det fremdeles.

En forutsetning for å få eventuell ny støtte  som frivillig forening er jo også at vi har medlemmer.

Jeg vil derfor oppfordre alle som har muligheten til det, til å betale årets medlemskontingent. Dermed overlever vi til bedre dager da vi kan ha god og sunn nærkontakt igjen.

I broderskap, Marius Hofseth, Presidenten av Scandinavian Leather Men Oslo.