Vilkår for deltakelse i Mr. Leather Norway

Så bra at du ønsker å stille! Vi ønsker deg all lykke på veien til å bli Mr. Leather Norway!

Under følger litt informasjon om konkurransen og hvilke forventinger det er til deg som kandidat og mulig vinner av tittelen Mr. Leather Norway.

Fristen for påmelding er 31. mars 2020. Ufullstendige, useriøse eller søknader som ikke oppfyller våre minimumskriterier vil bli forkastet.

Kåringen gjennomføres fredag 26. juni under Oslo Pride, på festen Haraball i SLMs lokaler. Vinneren blir kåret basert på en avstemming av en jury samt festens deltakere.

Styret vil gjøre en forhåndsfiltrering av kandidatene før de presenteres for offentligheten. Det er derfor ikke tillatt å annonsere kandidaturet før du har fått klarsignal fra oss.

Det må være minimum tre kvalifiserte kandidater for konkurransen gjennomføres. Oppnås ikke dette antallet vil konkurransen utsettes til neste år

Tilrettelegging fra SLM Oslo

Vi kommer så langt det lar seg gjøre å forberede deg på spørsmål og forventninger til deg. Vi vil gi deg en kontaktperson som du kan kontakte dersom du har spørsmål eller dersom du trenger tips og råd.

Vi vil fremme alle kandidatene på nettsidene, både med en introduksjonsside og et lengre intervju.

Krav til deltakeren

Du identifiserer deg som mann.

Du bor i Norge på søknadsdagen og blir boende i Norge i ett år etter kåringen.

Du aksepterer å bære tittelen i ett år.

Du må stille til intervju på nettsiden til SLM Oslo og andre media som skulle ønske det.

Det er forventet at du opptrer offentlig både under konkuransen og det året du bærer tittelen.

Du må opptre hyggelig, profesjonelt og inkluderende til en hver tid når du representerer Mr. Leather Norway som kandidat, samt opprettholde og promotere verdigrunnlaget til SLM Oslo.

SLM Oslos styre reserverer seg retten til å avslutte et kandidatur på et hvilket som helst tidspunkt dersom kandidatens handlinger strider med noen av disse vilkårene, klubbens regler eller setter klubben, dens samarbeidspartnere eller fetisjmiljøet i Norge i et dårlig lys.

Du forstår at dommernes avgjørelse og gitte poeng ikke kan endres eller påklages.

SLM Oslo har rett til å bruke alle bilder, opptak, taler, tekst eller andre medier i promotering av klubben og Mr. Leather Norway

Ved endringer av vilkårene for konkuransen vil kandidatene bli varslet på forhånd

Fredag 26. juni er du pliktig å delta i Pridepark på ettermiddagen og på festen Haraball på kveldstid. Ved de andre arrangementene i løpet av Pride-uken er det intet krav til deltakelse.

Du kan ha deltatt i Mr. Leather Norway konkurransen tidligere, men du kan ikke ha vunnet tittelen før.

Du kan ikke annonsere kandidaturet før du får klarsignal fra oss.

Krav til vinneren

Du skal lede SLM Oslo under Pride-Paraden lørdag 27. juni.

Det er forventet at tittelholderen representerer Mr. Leather Norway og klubben på en god måte i de arrangementene du deltar på. Du er alle norske lærmenns frontfigur.

Når du opptrer som Mr. Leather Norway, skal du være imøtekommende, inkluderende og en inspirasjon for andre lærmenn, samt represtenterer Mr. Leather Norway og klubben på en god måte. Det forventes at du engasjerer deg i miljøet.

SLM Oslos styre reserverer seg retten til å frata vinneren tittelen på et hvilket som helst tidspunkt dersom det blir utført handlinger som strider med noen av disse vilkårene, klubbens regler eller setter klubben, dens samarbeidspartnere eller fetisjmiljøet i Norge i et dårlig lys.

Tittelholderen av Mr. Leather Norway vil få låne klubbens ordensbånd i ett år. Det skal behandles pent og leveres tilbake når året er omme. Det er ikke tillatt å ha det på hvis du skal inn på et darkroom eller steder hvor det kan bli ødelagt.

Etter kåringen vil det være en photoshoot av deg som vinner. SLM forbeholder seg retten til å bruke disse for å promotere klubben, klubbens arrangementer og Mr. Leather Norway-konkuransen, men du står fritt til å bruke bildene på egne sosiale medier. Bildene vil også kunne benyttes av sponsorer for å promotere sine produkter eller tjenester.

Gjennomføring av konkuransen

Først er det en større presentasjon av kandidatene:
– en presentasjon av alle kandidatene
– ett en til en intervju med med deg og de andre kandidatene
– opp til 5 minutter med eget innlegg under temaet «Hva betyr lær for deg?

Etter det vil jurien trekke seg tilbake for å gi sine poeng, og gjestene vil avgi sine stemmer.

Juryens stemmer teller 70 % og stemmene fra gjestene teller 30%. Det vil si at hver deltaker får en poengsum fra 0 til 100, hvor 70 av poengene kan komme fra juryen og 30 fra publikum.

Senere på kvelden vil vinneren bli utropt. Poengene vil ikke bli publisert, men du som kandidat kan få vite din egen poengsum.

Premien

Premien fra klubben er 20 000 for deltakelse i Mr. Leather International konkurransen i Chicago. Disse pengene kan utbetales på reiseregning, klubben kan også bestille og betale reise, hotell og deltakeravgift.

Gaver fra sponsorer vil komme i tillegg.