Vel gjennomført generalforsamling

Vel gjennomført generalforsamling

På grunn av korona-situasjonen har årets generalforsamling blitt utsatt fra mars til nå i juni. Den ble holdt digitalt på Zoom. Heldigvis har det vært godt oppmøte også fra medlemmer som ikke bor i Oslo.