Vel gjennomført generalforsamling

Vel gjennomført generalforsamling

På grunn av korona-situasjonen har årets generalforsamling blitt utsatt fra mars til nå i juni. Den ble holdt digitalt på Zoom. Heldigvis har det vært godt oppmøte også fra medlemmer som ikke bor i Oslo.

Til å starte med redegjorde Marius for situasjonen til klubben, som kan oppsummeres med at forsiktig optimisme. Dette er mye på grunn av støtte fra staten og bidrag fra våre medlemmer.

Det ble gjennomført valg. Marius ble gjenvalgt til president, med Gorm og Kent i styret. Arbeidsutvalget består av Helgi, Mathias, Tore og Heming. Disse syv er den daglig ledelsen av klubben. I tillegg ble Sigve gjenvalgt til revisor, og valgkomiteen består av Georg, Trond og Einar.

– Det blir et godt team for å lede klubben i en utfordrende tid, sier Marius og fortsetter, Jeg må takke Trond, Åsmund og Ivar for innsatsen for klubben. Spesielt Trond har vært en hjørnestein i å løfte driften i klubben opp til det nivået vi er på i dag. Jeg er virkelig takknemlig til han og jeg er glad for å se at han blir med videre i valkomiteen.