Donerer til HIVNorge

Donerer til HIVNorge

SLM Oslo støtter opp om HIVNorge sitt arbeid. I anledning Verdens Aidsdag søndag 1. desember har styret derfor besluttet at alle inngangspenger fra Klubbkvelden lørdag 30. november doneres til HIVNorge.

I tillegg er HIVNorge invitert til å ha stand på Fetish Café søndag 1. desember mellom kl 14.00 – 18:00.

Les artikkel om Fetish Café

-HIVNorge er en uavhengig organsisasjon som gjør et meget viktig arbeid relatert til alle aspekter rundt HIV. Det er helt naturlig for SLM Oslo å støtte opp om dette arbeidet, sier Marius, President i SLM Oslo.

Det vil også bli salg av røde lær sløyfer til kr 100 hvor beløpet i sin helhet også doneres til HIVNorge

Stor takk til Kent som har laget sløyfene!

Nettside HIVNorge

Generell info om Klubbkveld på SLM